Sådan gør vi!

Det helt centrale for os er chaufføren i bilen, som sikrer, at opgaven udføres.

Chaufførens indstilling til opgaven, herunder glæde og ansvarsfølelse, er helt afgørende for den kvalitet, vi samlet set som virksomhed leverer.

Netop derfor er alle vores biler bemandet af en selvstændig chauffør (franchisetager), hvor bilen og chaufføren tilsammen danner en egen virksomhed.
På den måde har vi engageret de mest dedikerede og ordentlige personer, som hver eneste dag møder op og ved, at udover Multi Trans er det er deres egen forretning de repræsenterer.

I hverdagen arbejder vi primært med levering af færdigtilberedt mad og købmandsvarer til fortrinsvist ældre borgere i eget hjem, som via kommunen har fået bevilget hjælp.

I Multi Trans er vi meget bevidste om det sociale aspekt i mødet med den ældre borger i eget hjem. Når vi har muligheden, bruger vi tid på at veksle et par ord om løst og fast, og chaufføren observerer altid, om borgeren ser ud til at have det godt, og agerer som chaufføren er vant til, at den pågældende normalt gør.

Fordi vi har samme chauffør på samme rute, opbygges der et gensidigt kendskab mellem borgeren og chaufføren, og det har stor betydning for vores mulighed for at vurdere, om borgeren har det godt ud fra den individuelle normaltilstand.

Vores biler er alle synet og godkendt af Førevarestyrelsen, ligesom de løbende kontrolleres. På den måde sikrer vi at de emner vi håndterer, altid behandles forsvarligt og opfylder alle myndighedskrav.

Læs mere om de enkelte områder ved at trykke på punkterne til højre for teksten her…