Billede

 

Pige

Varm mad

Transport
Chaufføren fra Multi Trans er uddannet som Danmarks bedste madchauffør, en kvalitetsstandard som vi arbejder med for til enhver tid at kunne garantere en tilfredsstillende ydelse til de mange mennesker over hele Danmark, som er afhængig af vores hjælp.

Til transport af den varme mad har Multi Trans A/S udviklet vores eget koncept for distribution, som giver slutbrugeren et varmt og smagfuldt måltid mad, hvor vitaminindholdet er bevaret bedst muligt. I stedet for at holde maden varm efter fremstilling og under transport, bliver hvert enkelt måltid straks kølet ned, så snart det er produceret i køkkenet. Den hurtige nedkøling gør, at madens smag og vitaminindhold bevares i væsentlig grad. Når udbringningen skal begynde, placeres maden i transportkasser i bilens kølerum, således at maden opbevares koldt, indtil den bliver færdigtilberedt i bilens ovn og dermed er klar til servering af varm mad.

Chaufføren fra Multi Trans er vant til at håndtere mange forskellige menuer og varianter samt den håndtering og særlige opvarmning, som kan variere meget for netop at bevare madens egenskaber og kvalitet.

Levering
Vores chauffører er grundigt oplært i færdig tilberedning af maden og i hvorledes den skal leveres til slutbrugeren. Vores chauffører ved, hvordan de skal håndtere specialkost og flere menuer samt vejlede slutbrugerne og pårørende omkring opvarmning og servering. De er ligeledes vant til dialogen og servicen, som slutbrugeren har krav på og behov for.

Samtidig med besøget hos slutbrugerne sørger vi for omdeling og indsamling af menuplaner, og såfremt slutbrugeren har behov for udfyldelse af menuplanerne, er vi også behjælpelige med dette.