Billede

 

Pige

Kold mad

Transport
Til transport af kold mad har vi flere bil typer, som afvendes afhængigt af hvor stor volumen vi skal håndtere. Type 1 er en todelt opbygning, hvor der bagest i vores bil er opbygget et særskilt rum, hvor maden kan opbevares som køl eller frost indtil levering. Den anden type er en bil med såkaldt fuldt kølerum, hvor hele bilens varerum er opbygget som isoleret kølerum. Her kan opbevares et stort antal transportemner i et kontrolleret temperaturklima.

Ved hjælp af temperaturloggere og temperaturdisplay i kabinen, kontrollerer vi løbende, om den ønskede temperatur overholdes.

Levering
Vores chauffører er grundigt oplært i, hvorledes de skal agere hos borgeren med hensyn til kontrol af temperaturen af fryser og køleskab, herunder at håndtere manglende plads i køleskab og/eller fryser. Det kræver en grundig information til den ældre borger med hensyn til håndtering af den kolde mad. Herunder er nævnt nogle forhold:


Vi har stor erfaring i hvorledes information til borgeren skal foretages.