Billede

 

Pige

Blodprøver

Transport
At håndtere blodprøver er ikke alene et tillidshverv, det er også en specialtransport, hvor prøverne skal opbevares ved en nøje angivet temperatur med meget snævre tolerancer for udsving.
I opgaverne med transport af blodprøver har vi fokus på de krav, som stilles til os, hvad angår afhentnings- og leveringstider, temperatur og selve håndteringen af prøverne undervejs.

Afhentning/levering
Ved afhentning er vi som altid opmærksomme på at agere hensynsfuldt, høfligt og med mindst mulig forstyrrelse af den daglige arbejdsgang. Hos lægen kan der både være ventende patienter og pårørende, og det er arbejdsplads for lægen og dennes medarbejdere. Det er vi bevidste omkring, og det agerer vi efter.

Det indebærer også, at vi placerer bilen, så den er til mindst muligt gene for lægens patienter, ligesom at vi opholder os kortest mulig tid ved afhentningen.
På afleveringsstedet sikrer vi, at prøverne overleveres efter de individuelle aftaler.